તત્વમસિ

Tatvamasi (Gujarati Edition) by [Dhruv Bhatt]
ગુર્જર પ્રકાશક
લેખક: ધ્રુવ ભટ્ટ
કીમત : 200
પાનાં : 230
આ પુસ્તકમેં પ્રતિલિપિ ઉપર વાંચ્યું, જેની લિંક

આ માત્ર પુસ્તક નથી, પ્રવાસ વર્ણન પણ નથી, આ એક અનુભવ છે અને રેવાના પ્રેમમાં પડવાની યાત્રા છે. નર્મદા પરિક્રમાવાસીઓની શ્રદ્ધાના પ્રેમમાં પડવાની યાત્રા છે. હું વારંવાર રેવાના પ્રેમમાં પડવા તૈયાર છું અને પડતી રહીશ!!
‘નર્મદે હર..”
ધ્રુવભટ્ટનો આભાર માનુ એટલો ઓછો છે! 
ખાસ ખાસ વાંચવા જેવું પુસ્તક 

આ પુસ્તક પરથી “રેવા” મુવી બન્યું એની લિંક : https://www.youtube.com/watch?v=sZq02Faeev0

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s