Books

હું ૧૩ વર્ષની હતી જયારે મારા પાડોશી પૌલોમી આંટીએ મને સુધા મૂર્તિની “સંભારણાની સફર” પુસ્તક ભેટમાં આપી. વાચવાની શરુ કરી અને એક બેઠકમાં જ વાંચી લીધી 🙂 ત્યારે સમજાયું કે પુસ્તકની દુનિયા તો અદ્ભુત છે. બસ એ દિવસથી એ સફર શરુ થઇ છે જેમાં રોજ નવા પુસ્તકો ઉમેરતા જાય છે અને મને બદલતા જાય છે 🙂

ઘણી વખત એમ બનતું કે પુસ્તક વાચું, એ સમય એને પુસ્તક માણું પણ થોડા વર્ષો પછી એની અમુક વાત જ યાદ હોય, કોઈક વાર તો મૂળ વાર્તા ભુલાઈ જાય! એટલે વિચાર્યું કે હવે પુસ્તક વાંચીને એના વિષે શું સારું લાગ્યું એ લખું, જેથી થોડા સમય પછી હું પાછી મારી પુસ્તક પોથીમાં જઈને ફરીથી પુસ્તકોને મળી શકું 🙂

સમય જેમ જેમ મળે છે એમ લખું છું, હજુ લખતી રહીશ પણ ત્યાં સુધી આ નીચેના પુસ્તકો વિશેના મારા અભિપ્રાયો 🙂

પુસ્તક
અમેરિકામાં ૩ વર્ષ દરમિયાન સીંચેલુ મારું પુસ્તકાલય 🙂